Tuesday, November 14, 2017

Tải Adobe Flash Player 27.0.0.187 Bản mới nhất

Chơi Flash Trong Trình Duyệt Của Bạn Trình Duyệt


Adobe Flash Player là một ứng dụng chạy trên nền tảng chéo trình duyệt cung cấp xem các ứng dụng, nội dung và video biểu cảm trên màn hình và trình duyệt. Phiên bản này hỗ trợ Firefox, Safari và Opera.

Link Tải về Adobe Flash Player 27.0.0.187 Tải vềThông tin chi tiết sản phẩm


Nhà xuất bản
Adobe
Giá bán
Miễn phí
Phiên bản
27.0.0.187  Description: lịch sử
Cập nhật mới nhất
Ngày 14 tháng 11 năm 2017
Kích thước tập tin
19,8 Mb
Biên tập
Thế Gà