Thursday, November 9, 2017

ShellBagsView - Xem Cài Đặt Thư Mục Đã Lưu

ShellBagsView là một ứng dụng xem lại toàn bộ những thao tác của chúng ta , được lưu lại chi tiết trên máy tính .
Mỗi lần bạn mở một thư mục trong Explorer, Windows sẽ tự động lưu cài đặt cho thư mục này vào Registry. ShellBagsView cho phép bạn xem lại danh sách tất cả các thiết lập thư mục đã được lưu trong Registry.

Đối với mỗi thư mục, chương trình hiển thị ngày / thời gian thư mục đã được truy cập, số mục nhập, chế độ hiển thị (Chi tiết, Biểu tượng, Gạch, và như vậy ...), vị trí cuối cùng của cửa sổ và kích thước cuối cùng của cửa sổ cửa sổ.

Danh sách các mục được chọn có thể được xuất sang định dạng CSV, HTML, Text hoặc XML.
Nhà xuất bảnNirsoftGiá bánMiễn phí
Phiên bản1,20Cập nhật mới nhấtNgày 08 tháng 11 năm 2017
Kích thước tập tin49 KbBiên tậpTrọng Thế