Tuesday, November 14, 2017

Share key gcafe mới nhất ngày 14/11

Key Gcafe mới nhất, cập nhật ngày 10/11/2017
Link Key: http://123link.co/keythang11
Key001: 
Key002: http://123link.co/MKx0RArA
Key003: http://123link.co/Carw99A
Key004: http://123link.co/TBxC93                   
Key005: http://123link.co/ZPY3X
Key006: http://123link.co/msl0RPl
Key007: http://123link.co/tGi0F
Key008: http://123link.co/XB0X8Ez
------------------------------------------------------
Key Gcafe cập nhật ngày 4/11/2017
Link: http://123link.co/6b5XV
=========
Key Tháng 2/11 đây nha anh em!
http://123link.co/6b5XV
-------------------
Share Key Gcafe Tự Gia Hạn Cập nhật ngày 22/10/2017 100% Work
Link: http://123link.co/ofOeP
-----------------------------------
Key 8/10 : http://123link.co/d72Y
Key 1/10 : http://123link.co/kMkKxGk
* Lưu ý là các bạn phải đổi MAC trước rồi cài key sau mới có hiệu quả nha.
-----------------------------------------
SHARE KEY GCAFE NGÀY 26/9 CÒN XÀI TỐT
http://123link.co/7uwfKTY
( Lưu ý: Không phải cứ key mới là tốt, nhiều key cũ vẫn rất tốt nhé. Key full khi đã đủ slot hoặc do bạn dùng wifi. Nếu chỉ dùng mạng dây mà key báo full thì các bạn mới thay key khác, còn dùng wifi thì phải xem clip hướng dẫn đính kèm trong file key của bạn) Website: http://123link.co/9H56DGiz