Monday, November 6, 2017

Cách rip nick facebook 100%

► IP có thể fake sang ESP hoặc Hàn Quốc. Tuỳ nick mà có thể rip được hay không, nick đã xác minh danh tính thì không thể xoá được. Nick dưới 2010 càng tốt :3


Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản…
Bước 2: Bạn truy cập vào địa chỉ facebook này, để báo cáo sai phạm:
http://123link.io/YRNCpz
Bước 3: Lúc này sẽ fb hiện ra xuất hiện 4 ô trống.
– Ô thứ nhất: Copy vs Dán địa chỉ người cần Report
– Ô thứ hai: Viết tên người cần Report
– Ô thứ ba: Click chọn 9 năm…
– Ô thứ tư: Bạn dán dòng chữ này vào:
” think this child do not old to use Facebook ”
Bước 4: Bạn bấm gửi…Thế là xong !!!
Cách 2:
Đầu tiên các bạn vào link sau: http://123link.io/AIE0z
Nó sẽ hiện ra 4 dòng như sau
Dòng 1 : Copy vs Dán địa chỉ người cần Report
Dòng 2 : Viết tên người cần Report
Dòng 3 : Chỉnh Thành 11 Tuổi
Dòng 4 : Coppy lại đoạn này và past vào
– Hi Facebook Team
– That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook
– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out
-Thanks you Facebook team
Xong rồi nhấn nút gữi……!
Nếu ko đc bn đổi wa IP Korea tỉ lệ thành côg rất cao
Link công cụ hỗ trợ fake ip GoogleChrome:
https://www.facebook.com/l.php…
Cách 3:
B1: Copy URL nạn nhân
B2: Vào trang này
http://123link.io/GswG
B3: Có 4 dòng
Dòng1. Link fb nạn nhân
Dòng2. Tên đầy đủ nạn nhân.
Dòng3. Chọn 11 năm
Dòng4. Copy văn bản này
– Hi Facebook Team
– That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook
– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set
out,
Xong.