Friday, November 24, 2017

Cách Đóng Ứng dụng trên iPhone X

Bạn đã đóng các ứng dụng trên iPhone cùng một cách cho lứa tuổi - chỉ cần nhấn nút homeCùng với lực lượng bỏ ứng dụng: bạn chỉ cần chạm đúp vào nút Trang chủ, sau đó vuốt lên trên ứng dụng mà bạn muốn đóng.
Không còn nữa. Bởi vì iPhone X không có nút Trang chủ, có một cách mới để đóng ứng dụng và buộc phải bỏ ứng dụng. Chỉ cần làm theo các bước sau.

Cách Đóng ứng dụng trên iPhone X

Cách Đóng Ứng dụng trên iPhone X
1. Đặt ngón tay của bạn vào cuối màn hình và vuốt lên.
Ứng dụng sẽ đóng lại và bạn sẽ trở lại màn hình chính.
Cách Đóng Ứng dụng trên iPhone X
Vuốt lên từ dưới cùng của màn hình và giữ ngón tay của bạn trên màn hình trong khoảng một nửa giây. Bạn sẽ thấy Trình chuyển đổi ứng dụng xuất hiện với các ứng dụng của bạn được đặt ra giống như một boong thẻ xếp chồng lên nhau từ trái sang phải.
Cách Đóng Ứng dụng trên iPhone X
2. Nhấn lâu trên màn hình. Bạn sẽ thấy một dấu trừ xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của tất cả các ứng dụng trong trình đơn Trình chuyển đổi ứng dụng.
Cách Đóng Ứng dụng trên iPhone X
3. Vuốt lên trên ứng dụng mà bạn muốn huỷ bỏ hoặc nhấn vào biểu tượng trừ.
Hãy tìm kiếm tìm hiểu cách sử dụng và thủ thuật khác ở trong hướng dẫn sử dụng cho iPhone X của chúng tôi nếu bạn chưa biết.